Om barnhemmet

Vad är Little Angel?

Little Angel är ett barnhem som vi bygger utanför Damaskus i Syrien. Här ska barn från Syrien och Irak som har förlorat sina familjer få boende, mat och skolgång. Barnhemmet är till för alla barn oavsett religionstillhörighet.

Initiativtagare och de som driver verksamheten lokalt är St. Ephrem Patriarchal Development Committee och syrisk-ortodoxa patriarken Mor Afrem Karim II. I Sverige är det entreprenören Gunilla von Platen som leder projektet tillsammans med Nuri Kino, grundare av nätverket A Demand for Action.

Jennie Nordberg (SvD) rapporterar tillsammans med Nuri direkt från Syrien om projektets utveckling.

Barn i nöd hittar till oss

Kyrkan är en mycket viktig kontakt för oss då det är dit människor söker sig i nöd. Redan idag tar vi hand om 15 barn i ett kloster intill den plats där barnhemmet byggs. Vi vill att alla barn i nöd ska få en plats hos oss och en god start är att kunna ge 100 barn trygghet och tak över huvudet.

Därför behövs barnhemmet

Kriget driver miljoner syrier på flykt både inom landet och över gränsen. En brutal förföljelse och förtryck av minoriteter som kurder, yazidier och kristna assyrier/syrianer pågår och ökar dag för dag. Detta skapar en extremt osäker situation för befolkningen och majoriteten av flyende är barn och kvinnor. Det finns därför ett stort behov av stöd och många barnhem skulle kunna fyllas.

En ensam mamma saknar rätten att försörja sig och sitt barn

Enligt rådande lag saknar en ensam mamma rättigheter och möjligheten att försörja sig och tvingas därför lämna sina barn till barnhem. Adoption är förbjudet. Anhöriga till barn som saknar föräldrar har svårt att tillgodose barnens grundläggande behov. Det blir en börda att ge mat för dagen, vård och skolgång när man själv har det knappt.

Du kan bidra på olika sätt

Målet är ett hem för 100 barn där de kan känna trygghet. Barnhemmets grund är byggd och i väntan på att hemmet blir klart bor 15 barn i ett närliggande kloster. Vi har med hjälp av eldsjälar och deras ideella insats fått in 2.5 miljoner kronor på vår välgörenhetsgala i höstas, men ännu är vi inte i mål.

Vi behöver din hjälp att få in ytterligare 2.5 miljoner kronor.

För att hjälpa ge ditt bidrag välj något av följande alternativ:

Bankgiro:

241-0264

Skicka ett sms med summan till:

0731-296653

Ring in ditt bidrag på:

0910-71 61 71

Swisha in ditt bidrag till:

123 125 21 88

Sprid budskapet

Dina ord och tankar kan göra skillnad för vänner och bekanta. I en värld där det just nu är ett brus av röster och åsikter runt flyktingfrågor är det svårt att veta vad jag ska lyssna och agera på. Därför är det viktigare än nånsin att vi hjälps åt att sprida budskapet till våra nära och kära, vänner och nätverk.

Så om du tror på oss och vår idé så hjälp oss genom att skriva, blogga och twittra om oss och vårt barnhem Little Angel. Du lyssnar på dina vänner och de lyssnar på dig.

  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • googleplus

Stiftelsen 100%

Stiftelsen 100% grundades 2006 av Douglas Roos, Gunilla von Platen och Mats Qviberg. Stiftelsen har till syfte att hjälpa utsatta barn i fattiga regioner samt att, om det är möjligt, ge dem en utbildning och social trygghet. Grundläggande för Stiftelsen 100% är att 100% av alla insamlade medel skall tillfalla det avsedda ändamålet. Med andra ord skall stiftelsen inte överhuvudtaget belastas med administrativa kostnader då dessa till fullo betalas privat av stiftelsens styrelseledamöter. Namnet 100% syftar också på det faktum att stiftelsen erbjuder sina bidragsgivare hundraprocentig insyn i stiftelsen administration och verksamhet.

Stiftelsen 100% har till dags dato varit verksam i ett antal barnhemsprojekt i Lettland och i Ryssland samt är nu insamlande stiftelse för Little Angle:s barnhemsbygge i Damaskus, Syrien.

Läs mer om Stiftelsen 100% här