Hjälpprojektet Little Angel

Just nu är vi i färd med att slutföra vårt hittills största hjälpprojekt: att bygga ett barnhem utanför Damaskus i det krigshärjade Syrien. Vi har döpt projektet till Little Angel.

Vi har till och med idag samlat in lite över 6 miljoner kronor. Det gör att vi i princip är i hamn med själva barnhembygget. Den totala budgeten är 8,5 miljoner kronor och de årliga driftskostnaderna kommer att vara ca 600 000 kr. Med det kommer Little Angel att kunna driva ett barnhem för 120 barn. Idag har vi "smygstartat" och huserar därför 24 barn i ett närliggande nunnekloster.

För att hemmet skall bli helt färdigt behöver vi ytterligare finansiering för en förskola, vårdcentral och en lek- och idrottsplats enligt nedan:

Förskola: 80 000 USD
Medicinklinik/Vårdcentral:95 000 USD
Lek- och idrottsplats: 50 000 USD

Bland donatorerna för barnhemmet finns Svenska Postkodstiftelsen, Burenstam & Partner, Indiska, Wenche & Gerald Engström, Seventy Agency, Gabrielssonstiftelsen, Will & Skill AB, Xzakt Kundrelation, Douglas Roos, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, mfl. Se hela listan här.

5,4 miljoner kronor nådda! Snart har vi nått målet!

Little Angel är ett litet projekt med ett stort hjärta! Tillsammans kan vi hjälpa 100 barn till en ny chans i livet.

Men det är bråttom - hjälpen behövs nu! Ditt bidrag kommer göra en stor skillnad för att barnhemmet ska kunna byggas klart.

Läs mer om barnhemet

Little Angel är ett litet projekt med ett stort hjärta! Tillsammans kan vi hjälpa 100 barn till en ny chans i livet.

Men det är bråttom - hjälpen behövs nu! Ditt bidrag kommer göra en stor skillnad för att barnhemmet ska kunna byggas klart.

Läs mer om barnhemet

Du kan bidra på olika sätt

Målet är ett hem för 100 barn där de kan känna trygghet. Barnhemmets grund är byggd och i väntan på att hemmet blir klart bor 15 barn i ett närliggande kloster. Vi har med hjälp av eldsjälar och deras ideella insats fått in 2.5 miljoner kronor på vår välgörenhetsgala i höstas, men ännu är vi inte i mål.

Vi behöver din hjälp att få in ytterligare 2.5 miljoner kronor.

För att hjälpa ge ditt bidrag välj något av följande alternativ:

Bankgiro:

241-0264

Skicka ett sms med summan till:

0731-296653

Ring in ditt bidrag på:

0910-71 61 71

Swisha in ditt bidrag till:

123 125 21 88

Sprid budskapet

Dina ord och tankar kan göra skillnad för vänner och bekanta. I en värld där det just nu är ett brus av röster och åsikter runt flyktingfrågor är det svårt att veta vad jag ska lyssna och agera på. Därför är det viktigare än nånsin att vi hjälps åt att sprida budskapet till våra nära och kära, vänner och nätverk.

Så om du tror på oss och vår idé så hjälp oss genom att skriva, blogga och twittra om oss och vårt barnhem Little Angel. Du lyssnar på dina vänner och de lyssnar på dig.

  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • googleplus

Stiftelsen 100%

Stiftelsen 100% grundades 2006 av Douglas Roos, Gunilla von Platen och Mats Qviberg. Stiftelsen har till syfte att hjälpa utsatta barn i fattiga regioner samt att, om det är möjligt, ge dem en utbildning och social trygghet. Grundläggande för Stiftelsen 100% är att 100% av alla insamlade medel skall tillfalla det avsedda ändamålet. Med andra ord skall stiftelsen inte överhuvudtaget belastas med administrativa kostnader då dessa till fullo betalas privat av stiftelsens styrelseledamöter. Namnet 100% syftar också på det faktum att stiftelsen erbjuder sina bidragsgivare hundraprocentig insyn i stiftelsen administration och verksamhet.

Stiftelsen 100% har till dags dato varit verksam i ett antal barnhemsprojekt i Lettland och i Ryssland samt är nu insamlande stiftelse för Little Angle:s barnhemsbygge i Damaskus, Syrien.

Läs mer om Stiftelsen 100% här